Gratis ontwikkel advies voor 45 plussers

Regie nemen over je loopbaan. Hoe wil je het werk de komende jaren inrichten, wil je nog veranderen van baan, of andere werkzaamheden doen. Een loopbaantraject geeft inzichten in hoe verder, en wat er voor nodig is om gezond en met plezier te blijven werken.
Kom je in aanmerking voor een Ontwikkeladvies 45plus dan krijg je bij ons een individueel ontwikkeltraject van 3 gesprekken en een talenten motivatie analyse (TMA) zodat je grip krijgt op toekomstige mogelijkheden en kansen in je werk.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat 45-plussers zich blijven ontwikkelen en hebben hiervoor een tijdelijke subsidie in het leven geroepen met een looptijd tot eind 2019.
  • Je bent 45 jaar of ouder
  • Je werkt minimaal 12 uur per week en bent niet werkloos.
  • Je bent momenteel niet ziek.
  • Je zit niet in een ontslagregeling of reorganisatie


Wat levert een ontwikkelgesprek je op?

  • Inzichten in je drijfveren en talenten.
  • Gezond en met plezier blijven werken.
  • Regie nemen over nieuwe ontwikkelingen of veranderingen in je loopbaan.
  • Gericht op een duurzame inzetbaarheid.
  • Handvatten voor ontwikkelmogelijkheden.

Hoe ziet het ontwikkeltraject eruit?

We starten met een intakegesprek en bepalen van de doelen van de loopbaancoaching. Afhankelijk van de vraag doet de kandidaat thuis een TMA analyse of andere loopbaanoefeningen. In het tweede gesprek bespreken we de TMA of oefeningen en in het derde gesprek ga je verder met het geleerde en ronden we het loopbaantraject af.

Contact

Psymind
Wendy van De Nesse
IJburglaan 414
1086 XT Amsterdam
T 06 222 02 549
info@psymind.nl